Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego - inwestujemy w Twoją przyszłość

Nazwa projektu:

Remont wraz zakupem wyposażania restauracji Hotelu DOMINO w Głubczycach

Beneficjent:

DOMINO E. Wiciak, M. Ciszek Spółka Jawna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.